300,000 تومان

درمان ریزش مو ، مغذی فیبرهای مو ، وزن دهنده و حجم دهنده تارهای مو ، محافظ طبیعی در برابر اشعه خورشید و اشعه های یو وی .